e-Pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski


poniedziałek, 15 listopada 2010 16:07

Wsparcie ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO Wyróżniony

Oceń ten wpis
(0 głosów)

 

News

Cel podejmowanego działania Celem działania „Wspieranie zakupu sprzętu pszczelarskiego”” jest: -   poprawa produkcji pasiecznej, -   poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich, -  wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych

 

 

 

Końcowym odbiorcą pomocy  może być jedynie pszczelarz, który posiada co najmniej 20 rodzin pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu pszczelarskiego.

 

Maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć iloczynu kwoty 50 zł na ul i posiadanej liczby rodzin pszczelich oraz cała kwota refundacji nie może byćwyższa niż 8000 zł

Przy wiliczaniu nalezy zwrócić uwage na to zeby podając ilość rodzin pszczelich kwota wnioskowana o refundacje ne przekroczyła 50 zł na 1 ul, a cała ilość rodzin pszczelich nie przekroczyła 4 ESU.


Jedna osoba może otrzymać refundacje w wysokości 8 000 zł


Refundacja obejmuje 60 % kosztów netto zakupów, czyli np

pszczelarz kupująć miodarkę za 10 000 zł  może liczyc na zwrot  w postaci 60 % kosztów netto,

 

czyli brutto - 10 000 zł - 22% podatku vat 2 200 zł = 7 800 zł - koszty netto


refundacja czyli 60 % z 7 800 zł kosztów netto = 4 680 zł

 

Poniesione koszty to podatek vat i 40 % kosztów netto które nie są refundowane

 

w tym przykładzie będzie to 7 800 zł x 40 % = 3 120 zł

+ podatek vat 22 % z 10 000 zł = 2 200 zł

------------------------------------------------------------------------

Razem koszty                               5 320 zł

 

 

Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN wynosi 20 724,96 zł.

 

Arkusz kalkulacyjny niezbędny do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa znajduje się na stronie internetowej ARR.

 

Koszty podlegające refundacji

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego tj.:

- miodarek ;

- odstojników;

-  pras do wyrobu węzy na własne potrzeby;

- stołów do odsklepiania plastrów;

-  suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;

- topiarek do wosku;

- urządzeń do kremowania miodu.

 

 

 

 

 

Materiał i informacje w oryginalnej wersi dostępne na http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=171

Czytaj 12632 razy
Piotr Gierula

Witam wszystkich entuzjastów pszczelarstwa !

Sklep pszczelarskiMoje kompetencje pszczelarskie to :

Dyplomowany Technik Pszczelarz

Magister Inżynier Zootechniki
Praca magisterska z pszczelarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Obecnie prowadzę Internetowy i Stacjonarny Sklep Pszczelarski

Zaloguj się aby umieszczać komentarze

newslettter

ZAPISZ SIĘ - Prześlemy Ci nowe artykuły na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.