e-Pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Jesteś tutaj:Start»Dotacje i dofinansowania w pszczelarstwie»PROW 2014-2020»Pożytki pszczele ETAP II PILNE i WAŻNE !

czwartek, 06 lutego 2014 15:59

Pożytki pszczele ETAP II PILNE i WAŻNE ! Wyróżniony

Oceń ten wpis
(2 głosów)
Pożytki pszczele Pożytki pszczele

ETAP 2 naszej wspólnej inicjatywy "Stwórzmy pszczołom lepsze warunki do rozwoju !"


Wesprzyj projekt dopłat do siewu roślin miododajnych przez rolników w PROW 2014-2020

Będą to dopłaty dla rolników, nie dla pszczelarzy, ale jeśli rolnicy nie zasieją roślin miododajnych to stracą na tym pszczelarze.


UWAGA                     Zostało tylko 4 dni Termin upływa 10 lutego 2014 r

 

 

po zapoznaniu się ze szczegółami w apelu poniżej

 

kliknij FORMULARZ

 

i wybierz

1. Forma prawna - zazwyczaj osoba fizyczna

2. Wpisz swoje dane teleadresowe

3. W punkcie :

Części dokumentu do których można zgłaszać uwagi i propozycje:

 

w części

 

6 - OPIS DZIAŁAŃ
6.11 - DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

w zakładce Dodaj Uwagę należy dodać swoje uwagi, lub wkleić gotową informację odnośnie projektu Pożytki pszczele

 

Powrócić do pakietu  „Pożytki pszczele” i umożliwić jego realizację jako formę zwiększania bioróżnorodności pożytków pszczelich na gruntach rolnych i tym samym poprawy bazy pożytkowej dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych.

 

 

5.  zaznacz Zapisz uwagę na dole okna dokumentu

6. Wciśnij Wyślij wprowadzone uwagi

 

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie !

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

Przeczytaj poniżej apel  w tej sprawie.

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło kolejny etap konsultacji społecznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020

i zaprasza do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na dostępnym FORMULARZU elektronicznym.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następującą kwestię.

W pierwszej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, który był konsultowany do dnia 15 maja 2013 roku,  na liście dostępnych pakietów rolnośrodowiskowo-klimatycznych znajdowała się propozycja pakietu 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne, Składająca się z trzech wariantów

Wariant 7.1. Miedze śródpolne

Wariant 7.2. Remizy śródpolne

Wariant 7.3. Strefy buforowe przy ciekach i akwenach

Celem pakietu Strefy buforowe i miedze śródpolne miało być zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych, redukcja zanieczyszczeń obszarowych, zwiększenie liczebności owadów zapylających na polu, zapewnienie korzystnych warunków lęgowych, żerowiskowych oraz osłonowych dla wielu przedstawicieli fauny pól uprawnych oraz ochrona gleb i wód.

W czasie konsultacji nie kwestionowano zasadności ustanowienia pakietu i przedstawiono szereg konstruktywnych propozycji zmian. Ponadto postulowano utworzenie wariantu „pożytki pszczele”. W tej sprawie skierowano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad sto wniosków sygnowanych zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje pszczelarzy.

Postulaty  te jak widać nie zostały wzięte pod uwagę a cały pakiet został usunięty z kolejnej wersji programu.

Pakiet strefy buforowe zgodnie z swoim celem w pełni wpisuje się w założenia  działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, które ukierunkowane jest na zrównoważone gospodarowanie nawozami, działania zapobiegające erozji gleb i przyczyniające się do ochrony gleb i wód, zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt. Pakiet jest również działaniem równoważnym do wymogu zazielenienia.

Realizował wymóg, zachowania „obszarów proekologicznych” (ecological focus areas) na powierzchni areału gospodarstwa. Obszary proekologiczne to m.in. miedze, drzewa, zadrzewienia i oczka wodne, czyli wszystkie te elementy krajobrazu, których obecność ma kluczowe znaczenie dla występowania ginących gatunków roślin, owadów, ptaków krajobrazu rolnego. Jako jedyny dotyczył zachowania flory i fauny gruntów ornych.

Uważa się, że istniejąca sieć różnorodnych siedlisk marginalnych, a w szczególności struktur liniowych (tzw. pasm śródpolnych), stanowi główne źródło bogactwa przyrodniczego polskiego krajobrazu rolniczego.  W kraju obserwuje się szybką degradację tych środowisk, polegającą na ich bezpośredniej likwidacji (celem zwiększania powierzchni upraw) lub ubożeniu strukturalnym (np. usuwaniu wysokiej roślinności dla usprawnienia zabiegów agrotechnicznych). Jego celem było zahamowanie tego procesu.

Pakiet miał również poprawić bazę pokarmową pszczół. Obecna sytuacja pożytkowa na gruntach rolnych należy do raczej ubogich. Sytuację tę można poprawić poprzez zachęcanie użytkowników gruntów rolnych do utrzymywania śródpolnych pasów roślin drzewiastych lub zielnych stanowiących pożytek dla pożytecznych owadów zapylających, w tym również dla pszczoły miodnej. Ważna elementem wpływającym na zdrowotność pszczół jest  również rozmaitość pożytku oraz jego dostępność w okresach deficytu w związku z zakończeniem kwitnienia głównych gatunków rolniczych.  Realizacja tego pakietu, miała zachęcić użytkowników gruntów rolnych do utrzymywania użytków z roślinami pożytkowymi dla owadów, przez co zwiększyłaby się liczebność owadów zapylających na polu i efektywność ich pracy jako zapylaczy.

Przypomnę to co napisała nasza koleżanka Denise Dostatny „W latach 2007-2013 Pakiet 6 w PROW, przyczynił się do uratowania i zachowania trzech gatunków roślin na terenie Niecki Nidziańskiej w województwie świętokrzyskim. To jest powodem do dumy dla naszego kraju. Wiadomości naukowe o przywróceniu i zachowaniu tych gatunków zostały przez mnie przekazane naszym rolnikom i sąsiadom z Unii, w postaci artykułów naukowych oraz prezentacji, będąc specjalistką i osobą odpowiedzialną za nadzorowanie subwariantu 6.3 z pakietu 6 (PROW 2007- 2013). Brak kontynuacji tych działań spowoduje wymarcie tychże gatunków na tych siedliskach.”

Należy nadmienić, że działanie powyższe zostało również zamknięte. Reasumując należy stwierdzić, że jest to krok wstecz w ochronie ginących gatunków organizmów, których siedliskiem są grunty orne. Tym bardziej, że inne kraje realizują podobne działania i wprowadzają nowe.

Uważam, że  warto zgłosić swoje uwagi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzupełniając je o swoje doświadczenia,  jako że będzie o miał niebagatelny wpływ na kształt obszarów wiejskich do roku 2020.

Uwagi należy zgłaszać w  formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym w zakładce  PROW 2014-2020 na stronie głównej Ministerstwa www.minrol.gov.pl lub http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020 do 10 lutego. Dokument do którego można zgłaszać uwagi i propozycje:
6 - OPIS DZIAŁAŃ
6.11 - DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Równocześnie proszę o przesłanie tej wiadomości do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane powyższym tematem. Bardzo ważne są uwagi skierowane przez Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia, więc jeśli macie Państwo możliwość przesłania informacji do osób wchodzących w skład innych Organizacji niech napiszą swoje opinie jako instytucja i kierują je do Ministerstwa Rolnictwa. Każda opinia jest niezmiernie ważna.

 

Z poważaniem,

Karol Podyma

Czytaj 4415 razy
Piotr Gierula

Witam wszystkich entuzjastów pszczelarstwa !

Sklep pszczelarskiMoje kompetencje pszczelarskie to :

Dyplomowany Technik Pszczelarz

Magister Inżynier Zootechniki
Praca magisterska z pszczelarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Obecnie prowadzę Internetowy i Stacjonarny Sklep Pszczelarski

Więcej z tej kategorii: « III etap konsultacji PROW 2014 - 2020
Zaloguj się aby umieszczać komentarze

Niezbędny sprzęt

Sklep Pszczelarski Produkty:

Polecane produkty sklepu pszczelarskiego ! www.sklep.apismart.eu

 • System SPiWS1.0 - Kartony do wysyłki słoików z miodem ! [video]
  System SPiWS1.0 - Kartony do wysyłki słoików z miodem ! [video]

  Jeżeli sprzedajesz miód drogą wysyłkową, pocztą polską, lub jakimkolwiek kurierem, to wiesz, że największym wyzwaniem jest zapakowanie szklanych słoików tak, aby w nienaruszonym stanie dotarły do Twojego klienta.

  Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i udostępniamy Tobie nasz własny system opakowania słoików z miodem dbający o bezpieczeństwo wysyłanego miodu. Przedstawiamy system pakowania i wysyłki słoików z miodem w wersji Apismart SPiWS 1.0 Skrót SPiWS 1.0 - oznacza Szybkie Pakowanie i Wysyłka Słoików. Numer 1.0 oznacza, ze jest to pierwsza wersja systemu. W przyszłości zamierzamy ulepszać system. Aktualizacje będą pojawiały się pod nowym numerem, a Ty za każdym razem otrzymasz od nas informację, ze system został ulepszony. System Apismart SPiWS 1.0 ma za zadanie ułatwić Ci spakowanie i wysyłkę miodów do swoich klientów. System przystosowany jest wymiarami do słoików 0,9 Litra. Dzięki systemowi Apismart SPiWS 1.0 szybko spakujesz i wyślesz nawet ponad 200 słoików miodu dziennie bez żadnego problemu

  Czytaj więcej...
 • FEEDBEE - zamiennik, substytut pyłku, który działa !
  FEEDBEE - zamiennik, substytut pyłku, który działa !

  Feedbee jest wyjątkowo smacznym i wysoko efektywnym substytutem pyłku dla pszczół, pochodzącym z Kanady. Feedbee nie zawiera pyłku kwiatowego, produktów zwierzęcych i sojowych, chemikaliów, lecz wyłącznie naturalne, roślinne składniki. Jest dokładnie tak samo odżywczy jak pyłek kwiatowy. Doskonale odpowiada potrzebom odżywczym pszczół. Feedbee nie ma żadnego wpływu na jakość miodu. Odżywiane za pomocą Feedbee pszczoły rozwijają się szybciej, są zdrowsze i produkują znacznie więcej miodu.

  Czytaj więcej...
 • Na rozwój Ciasto dla pszczół Fondant Apifonda
  Na rozwój Ciasto dla pszczół Fondant Apifonda

   

  Skorzystaj z NOWEJ OFERTY na ciasto dla pszczół do podkarmiania wiosennego !

  Czytaj więcej...

Najnowsze artykuły

 • Prawidłowe Karmienie i Dokarmianie Pszczół
  Prawidłowe Karmienie i Dokarmianie Pszczół

  Jak podkarmiać i dokarmiać pszczoły

   

  Sezon pszczelarski rozpoczyna się wraz z nastaniem wiosny. Jednak największe znaczenie mają prace w pasiece, które przeprowadzamy jesienią, tym samym zabezpieczając naszą hodowlę przed zimowaniem. W okresie jesiennym należy szczególnie zadbać

  o odpowiednie ocieplenie uli oraz prawidłowe zestawienie gniazd.

   

  Zima to bardzo trudny okres dla rodzin pszczelich. Ważne jest, aby w tym czasie zapewnić spokój naszym owadom. Należy wyeliminować ewentualne działanie gryzoni, które mogłyby wyrządzić szkody w hodowli.

   

  Korzystnie przeprowadzona zimowla gwarantuje wzrost liczebności organizmów. Im więcej pszczół, tym zwiększa się ich działanie i siła, co wpływa na efektywną pracę w okresie letnim. Lipiec i sierpień to miesiące, w których aktywność owadów jest największa. Aby wszystko miało pozytywny przebieg, niezwykle ważne jest karmienie pszczół w optymalnym dla nich czasie.

   

  Podkarmianie i dokarmianie - czym się różnią?

   

  Warto zaznaczyć, że podkarmianie a dokarmianie to dwa oddzielne terminy. To bardzo ważny, nieodłączny element w prowadzeniu gospodarki pasiecznej.

   

  Podkarmianie

   

  Podkarmianie jest alternatywą dla naturalnego pokarmu dla każdej pszczoły. Tę metodę stosuje się, gdy pszczoły posiadają zapas pokarmu w gnieździe, aczkolwiek w pobliżu nie znajdują się żadne rośliny pylące, np. wrzos czy gorczyca, które mogłyby dostarczyć swoje pyłki bądź nektar do ula. Te naturalne składniki odżywcze stanowią ważną funkcję dla prawidłowej kondycji, siły oraz zdrowia naszych organizmów.

   

  W momencie, kiedy pyłek kwiatowy jest niedostępny w okolicy naszej pasieki, zahamowany jest również rozwój czerwiu. Matki zaczynają wygryzać larwy, co przyczynia się do osłabienia całych rodzin. Podkarmiać na czerw można wtedy, kiedy ule zlokalizowane zostaną w miejscu, w którym nieopodal znajdują się różnego rodzaju pyłki. Ma to na celu pobudzanie pszczelich rodzicielek do intensywnego czerwienia, szczególnie w miesiącach wiosennych oraz w pierwszej połowie sierpnia.

   

  Dokarmianie

   

  Dobra kondycja, zdrowie oraz pomyślne miodobranie - za to wszystko odpowiedzialne są pszczoły, które dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu, przetrwały najzimniejszą porę roku. Polega ono na uzupełnianiu pokarmu na zimę. Przede wszystkim w pasiece każdego pszczelarza, w tym okresie powinien znajdować się miód. Stanowi on naturalny pokarm dla owadów. Dodatkowo zawiera ważne składniki odżywcze, których brakuje w sztucznych zamiennikach.

   

  Późnym latem pszczoły zbierają ostatni pyłek, który magazynują w ulu. Żywią się nim tzw. robotnice. Dzięki temu magazynują go w postaci białka tłuszczowego, co zapewnia im optymalne warunki do przeżycia zimowli.

   

  Należy pamiętać, że ostatni przegląd i ewentualne uzupełnienie pokarmu powinniśmy przeprowadzić ciepłą jesienią, około 15-20 września. Wpuszczanie zimnego, mroźnego powietrza do pasieki może stanowić poważne zagrożenie dla owadów, dlatego starajmy się tego wystrzegać. Choć może zdarzyć się tak, iż nawet w tym okresie potrzebna będzie interwencja pszczelarza.

   

  Gospodarka pasieczna jesienią

   

  Sierpień to miesiąc, w którym dla hodowców rozpoczyna się już przygotowanie do kolejnego sezonu. Rozpoczyna się on po ostatnim miodobraniu. Kluczowe są wtedy wszelkie prace w pasiece, które przyczynią się do bezpiecznego zimowania.

   

  Dokarmianie pszczół powinno odbywać się zgodnie z zasadą - im wcześniej, tym lepiej. Późne dożywianie może skutkować mieć negatywny wpływ na owady, jednocześnie je osłabiając.

   

  Sposobów dożywienia naszych organizmów jest wiele - w zależności od preferencji gospodarza. Warto jednak zaznaczyć, iż każdą rodzinę pszczelą należy traktować indywidualnie.

   

  pszczela rodzina

   

  Cukier jako pożywienie

   

  Badania udowodniły, iż pszczoły całkiem dobrze zimują na cukrze. Owadom podaje się go w formie syropu cukrowego(to cukier rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1). Jest on w pełni trawiony i nie powoduje obciążeń układu pokarmowego owadów. Ponadto nie doprowadza do chorób. Jednak należy mieć na uwadze, aby wybierać cukier dobry jakościowo i dobierać zasób produktu indywidualnie dla każdej rodziny.

   

  Uzupełnienie cukru powinno być na tyle duże, aby organizmy były wstanie przeżyć okres od września do kwietnia. Warto pamiętać, ażeby pozostawić także dodatkowy zapas pokarmu, np. na wypadek załamania pogody bądź innych przyczyn losowych.

   

  Pokarm płynny

   

  Do dyspozycji gospodarza jest również pokarm płynny w postaci np. gotowych syropów,

  Produkty te charakteryzują się w głównej mierze dobrym składem. Zawiera on cukry proste, takie jak m.in: fruktozę i glukozę.

   

  Porównywalnie jak tradycyjny cukier, są bardzo dobrze trawione w organizmie poszczególnej pszczoły. Ponadto nie powodują chorób ani nie są w żadnym stopniu szkodliwe. Zauważalne jest, iż udzielanie gotowego produktu znacznie zmniejsza nadpobudliwość organizmów.

   

  Roztwór ten gwarantuje stuprocentową żywotność owadów w czasie zimy. Warunek jaki należy spełnić, to odpowiednie przygotowanie pasieki do względnej pory roku.

   

  żywienie pszczół

   


  Ciasto własnej roboty

   

  Zarówno do uzupełniania pokarmu zimą, jak i podkarmiania latem można użyć ciasta. Przygotowanie takiej masy nie jest trudne. Jeśli chcemy zaoszczędzić czas, istnieje możliwość zakupu gotowego ciasta.

   

  Składniki, jakie będą nam potrzebne to: cukier puder i płynny miód bądź gotowy syrop.

  W zależności od indywidualnych potrzeb każdej z rodzin podaje się rzadszą i gęstszą masę.

   

  W sprzedaży znajdziemy ciasta z dodatkiem pyłku kwiatowego i witamin. Pyłek jest bardzo ważny, gdyż niczym innym nie jesteśmy w stanie go zastąpić. Szczególnie w okresie zimowym warto wzbogacić produkty o jego dodatek do pożywienia organizmów.

  Podkarmiaczki

   

  Podając naszym organizmom roztwory w postaci rozcieńczonego cukru czy syropu warto skorzystać z naczynia, jakim jest podkarmiaczka. Wśród nich znajdziemy najbardziej powszechne i znane wśród hodowców podkarmiaczki boczne, czyli ramkowe. Wyróżniamy również dennicowe, które umieszcza się na dnie ula.

   

  Tak przygotowaną ciecz wlewa się do naczynia za pomocą konewki bądź wiadra. Sprawdzają się zarówno w czasie chłodniejszych pór roku, jak również wiosną i latem, gdyż mogą być umocowane na zewnątrz i wewnątrz uli. Dodatkowo możliwe jest wyposażenie ich w poidełka, kiedy niezbędne jest dopajanie owadów.

   

  Należy pamiętać o regularnym dezynfekowaniu podkarmiaczek. Niedomyte naczynia, gdzie nagromadziły się cukier i woda w następstwie mogą powodować groźne skutki, jakim jest między innymi zakażenie syropu. Dodatkowo, warto zadbać, aby organizmy miały łatwy dostęp do pojemnika i w pełni mogły wybierać pożywienie. Fermentacji cieczy można zapobiec poprzez staranne mycie naczynia bądź wlewanie gotowego, zagęszczonego syropu.

   

  Podsumowanie

   

  Dla wszystkich owadów najlepszy i niezastąpiony pokarm to pyłek kwiatowy i nektar. Pszczoły potrafią wykarmić nim również swoje larwy. Dzięki pobranemu pyłkowi, owady umożliwiają roślinom proces zapłodnienia, co w efekcie powoduje powstanie owocu. To piękne i niepowtarzalne zjawisko. Organizmom tym człowiek zawdzięcza jedną trzecią produkcji żywności.

   

  Wraz z jesienią nadchodzi zakończenie pożytku głównego. Istotnie ważne jest zarówno karmienie, jak i podkarmianie organizmów w naszej pasiece. Rodziny pszczele stają się zdrowe, silne i odporne na różnorakie choroby. Należycie przeprowadzone żywienie zimą oraz uzupełnianie pokarmu latem jest gwarantem znakomitych plonów w sezonie. Żywienie owadów zależy tylko i wyłącznie od hodowcy. Duże znaczenie ma właściwe ustawienie uli, tak, aby pszczoły w zasięgu swojego lotu miały dostęp do pożytków.

 • Pierwszy oblot pszczół ! 16.02.2017 Pasieka Apismart Wideo Blog z pasieki Apismart
  Pierwszy oblot pszczół ! 16.02.2017 Pasieka Apismart  Wideo Blog z pasieki Apismart

  16 lutego pszczoły wykonują pierwszy masowy oczyszczający oblot po zimowli 2016/2017. Zapowiada się ładnie....

 • Wykorzystanie keramzytu w hodowli pszczół
  Wykorzystanie keramzytu w hodowli pszczół

  Keramzyt pozwala łatwo oraz dużo mniejszym nakładem pracy i czasu zadbać o właściwe karmienie pszczół. Jego istotną cechą jest to, że pływa zarówno na powierzchni wody jak i syropu, którym dokarmiane są pszczoły. Ponadto szybko nagrzewa się w promieniach słońca, dzięki czemu woda, którą pobierają pszczoły, jest częściowo ogrzana, co jest bardzo ważne w okresie wiosennym. Jednocześnie jako materiał ekologiczny keramzyt jest neutralny chemicznie - nie wchodzi w żadne reakcje z wodą ani syropem, jest więc dla pszczół całkowicie bezpieczny.

  Czytaj więcej...

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprzęt i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SIĘ - Prześlemy Ci nowe artykuły na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.