e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Jesteś tutaj:Start»Kalendarz»Kalendarz | e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski
czwartek, 06 lutego 2014 15:59

Pożytki pszczele ETAP II PILNE i WAŻNE !

Oceń ten wpis
(2 głosów)
Pożytki pszczele Pożytki pszczele

ETAP 2 naszej wspólnej inicjatywy "Stwórzmy pszczołom lepsze warunki do rozwoju !"


Wesprzyj projekt dopłat do siewu roślin miododajnych przez rolników w PROW 2014-2020

Będą to dopłaty dla rolników, nie dla pszczelarzy, ale jeśli rolnicy nie zasieją roślin miododajnych to stracą na tym pszczelarze.


UWAGA                     Zostało tylko 4 dni Termin upływa 10 lutego 2014 r

 

 

po zapoznaniu się ze szczegółami w apelu poniżej

 

kliknij FORMULARZ

 

i wybierz

1. Forma prawna - zazwyczaj osoba fizyczna

2. Wpisz swoje dane teleadresowe

3. W punkcie :

Części dokumentu do których można zgłaszać uwagi i propozycje:

 

w części

 

6 - OPIS DZIAŁAŃ
6.11 - DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

w zakładce Dodaj Uwagę należy dodać swoje uwagi, lub wkleić gotową informację odnośnie projektu Pożytki pszczele

 

Powrócić do pakietu  „Pożytki pszczele” i umożliwić jego realizację jako formę zwiększania bioróżnorodności pożytków pszczelich na gruntach rolnych i tym samym poprawy bazy pożytkowej dla owadów zapylających, w tym dla pszczół miodnych.

 

 

5.  zaznacz Zapisz uwagę na dole okna dokumentu

6. Wciśnij Wyślij wprowadzone uwagi

 

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie !

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

Przeczytaj poniżej apel  w tej sprawie.

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło kolejny etap konsultacji społecznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020

i zaprasza do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na dostępnym FORMULARZU elektronicznym.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na następującą kwestię.

W pierwszej wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, który był konsultowany do dnia 15 maja 2013 roku,  na liście dostępnych pakietów rolnośrodowiskowo-klimatycznych znajdowała się propozycja pakietu 7. Strefy buforowe i miedze śródpolne, Składająca się z trzech wariantów

Wariant 7.1. Miedze śródpolne

Wariant 7.2. Remizy śródpolne

Wariant 7.3. Strefy buforowe przy ciekach i akwenach

Celem pakietu Strefy buforowe i miedze śródpolne miało być zwiększenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych, redukcja zanieczyszczeń obszarowych, zwiększenie liczebności owadów zapylających na polu, zapewnienie korzystnych warunków lęgowych, żerowiskowych oraz osłonowych dla wielu przedstawicieli fauny pól uprawnych oraz ochrona gleb i wód.

W czasie konsultacji nie kwestionowano zasadności ustanowienia pakietu i przedstawiono szereg konstruktywnych propozycji zmian. Ponadto postulowano utworzenie wariantu „pożytki pszczele”. W tej sprawie skierowano do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad sto wniosków sygnowanych zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje pszczelarzy.

Postulaty  te jak widać nie zostały wzięte pod uwagę a cały pakiet został usunięty z kolejnej wersji programu.

Pakiet strefy buforowe zgodnie z swoim celem w pełni wpisuje się w założenia  działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, które ukierunkowane jest na zrównoważone gospodarowanie nawozami, działania zapobiegające erozji gleb i przyczyniające się do ochrony gleb i wód, zachowanie i ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt. Pakiet jest również działaniem równoważnym do wymogu zazielenienia.

Realizował wymóg, zachowania „obszarów proekologicznych” (ecological focus areas) na powierzchni areału gospodarstwa. Obszary proekologiczne to m.in. miedze, drzewa, zadrzewienia i oczka wodne, czyli wszystkie te elementy krajobrazu, których obecność ma kluczowe znaczenie dla występowania ginących gatunków roślin, owadów, ptaków krajobrazu rolnego. Jako jedyny dotyczył zachowania flory i fauny gruntów ornych.

Uważa się, że istniejąca sieć różnorodnych siedlisk marginalnych, a w szczególności struktur liniowych (tzw. pasm śródpolnych), stanowi główne źródło bogactwa przyrodniczego polskiego krajobrazu rolniczego.  W kraju obserwuje się szybką degradację tych środowisk, polegającą na ich bezpośredniej likwidacji (celem zwiększania powierzchni upraw) lub ubożeniu strukturalnym (np. usuwaniu wysokiej roślinności dla usprawnienia zabiegów agrotechnicznych). Jego celem było zahamowanie tego procesu.

Pakiet miał również poprawić bazę pokarmową pszczół. Obecna sytuacja pożytkowa na gruntach rolnych należy do raczej ubogich. Sytuację tę można poprawić poprzez zachęcanie użytkowników gruntów rolnych do utrzymywania śródpolnych pasów roślin drzewiastych lub zielnych stanowiących pożytek dla pożytecznych owadów zapylających, w tym również dla pszczoły miodnej. Ważna elementem wpływającym na zdrowotność pszczół jest  również rozmaitość pożytku oraz jego dostępność w okresach deficytu w związku z zakończeniem kwitnienia głównych gatunków rolniczych.  Realizacja tego pakietu, miała zachęcić użytkowników gruntów rolnych do utrzymywania użytków z roślinami pożytkowymi dla owadów, przez co zwiększyłaby się liczebność owadów zapylających na polu i efektywność ich pracy jako zapylaczy.

Przypomnę to co napisała nasza koleżanka Denise Dostatny „W latach 2007-2013 Pakiet 6 w PROW, przyczynił się do uratowania i zachowania trzech gatunków roślin na terenie Niecki Nidziańskiej w województwie świętokrzyskim. To jest powodem do dumy dla naszego kraju. Wiadomości naukowe o przywróceniu i zachowaniu tych gatunków zostały przez mnie przekazane naszym rolnikom i sąsiadom z Unii, w postaci artykułów naukowych oraz prezentacji, będąc specjalistką i osobą odpowiedzialną za nadzorowanie subwariantu 6.3 z pakietu 6 (PROW 2007- 2013). Brak kontynuacji tych działań spowoduje wymarcie tychże gatunków na tych siedliskach.”

Należy nadmienić, że działanie powyższe zostało również zamknięte. Reasumując należy stwierdzić, że jest to krok wstecz w ochronie ginących gatunków organizmów, których siedliskiem są grunty orne. Tym bardziej, że inne kraje realizują podobne działania i wprowadzają nowe.

Uważam, że  warto zgłosić swoje uwagi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, uzupełniając je o swoje doświadczenia,  jako że będzie o miał niebagatelny wpływ na kształt obszarów wiejskich do roku 2020.

Uwagi należy zgłaszać w  formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym w zakładce  PROW 2014-2020 na stronie głównej Ministerstwa www.minrol.gov.pl lub http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozpoczynamy-III-etap-konsultacji-PROW-2014-2020 do 10 lutego. Dokument do którego można zgłaszać uwagi i propozycje:
6 - OPIS DZIAŁAŃ
6.11 - DZIAŁANIE ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Równocześnie proszę o przesłanie tej wiadomości do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane powyższym tematem. Bardzo ważne są uwagi skierowane przez Instytucje, Fundacje, Stowarzyszenia, więc jeśli macie Państwo możliwość przesłania informacji do osób wchodzących w skład innych Organizacji niech napiszą swoje opinie jako instytucja i kierują je do Ministerstwa Rolnictwa. Każda opinia jest niezmiernie ważna.

 

Z poważaniem,

Karol Podyma

Czytaj 7107 razy
Piotr Gierula

Witam wszystkich entuzjastów pszczelarstwa !

Sklep pszczelarskiMoje kompetencje pszczelarskie to :

Dyplomowany Technik Pszczelarz

Magister Inżynier Zootechniki
Praca magisterska z pszczelarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Obecnie prowadzę Internetowy i Stacjonarny Sklep Pszczelarski

Więcej z tej kategorii: « III etap konsultacji PROW 2014 - 2020
Zaloguj się aby umieszczać komentarze

Niezbędny sprzęt

Sklep Pszczelarski Produkty:

Polecane produkty sklepu pszczelarskiego ! www.sklep.apismart.eu

Najnowsze artykuły

 • Porady pasieczne CZERWIEC #6
  Porady pasieczne CZERWIEC #6

  Czerwiec to miesiąc, w którym pszczelarze muszą być bardzo aktywni i uważni na potrzeby swoich rodzin pszczelich. W tym czasie trwa intensywny rozwój pszczół i zbieranie nektaru z różnych roślin miododajnych. Jednocześnie czerwiec to okres największego zagrożenia rojeniem się pszczół, co może znacznie obniżyć wydajność pasieki i utrudnić jej prowadzenie.

  Czytaj więcej...
 • Grzybica otorbielakowa (askosferioza, grzybica wapienna) leczenie, zapobieganie
  Grzybica otorbielakowa (askosferioza, grzybica wapienna) leczenie, zapobieganie

  Grzybica otorbielakowa (askosferioza, grzybica wapienna) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez grzyby z rodzaju Ascosphaera. Choroba ta dotyka głównie larwy pszczół miodnych i powoduje ich obumieranie. Objawia się charakterystycznymi białymi kulkami wypełnionymi zarodnikami grzyba, które tworzą się w ciele larwy. Grzybica otorbielakowa jest jedną z najczęstszych chorób pszczół w Polsce i na świecie.

   

  Leczenie grzybicy otorbielakowej polega na zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby i eliminowaniu zakażonych larw. Nie ma skutecznego sposobu na leczenie larw już zainfekowanych. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan uli i usuwać plastry z martwymi lub chorymi larwami. Należy także dezynfekować sprzęt pszczelarski i unikać przenoszenia plastrów między ulami. Ponadto można stosować profilaktycznie preparaty biologiczne zawierające bakterie lub grzyby antagonizujące Ascosphaera. Niektóre z nich to: Ascosan, Ascoferm, Ascoflor czy Ascozyme.

   

  Grzybica otorbielakowa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i produktywności pszczół miodnych. Aby zapobiec jej występowaniu i rozwojowi, należy dbać o higienę pasieki i stosować odpowiednie środki ochronne. W ten sposób można chronić pszczoły przed tą niebezpieczną chorobą i zapewnić im dobre warunki do życia i pracy.

 • Odkład pszczeli - jako metoda zapobiegania nastrojowi rojowemu.
  Odkład pszczeli - jako metoda zapobiegania nastrojowi rojowemu.

  Odkład to zabieg pszczelarski polegający na oddzieleniu części pszczół i czerwiu od matki i przeniesieniu ich do innego ula. Celem odkładu jest zmniejszenie liczebności rodziny pszczelej i zapobieżenie jej rojeniu się. Rojenie się to naturalny sposób rozmnażania się pszczół, który polega na opuszczeniu ula przez część pszczół wraz z matką i poszukiwaniu nowego miejsca do założenia gniazda. Rojenie się jest niekorzystne dla pszczelarza, ponieważ zmniejsza wydajność miodową rodziny i utrudnia jej pielęgnację.

   

  Czytaj więcej...

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprzęt i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SIĘ - Prześlemy Ci nowe artykuły na maila !
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.