e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
Metody zwalczania warrozy
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Selektywna walka z paso?ytem roztoczem varroa

Selektywna walka z paso?ytem roztoczem varroa 6 lata 3 miesiąc temu #250

Selektywna walka z roztoczem varroa destroctor (naturalna hodowla pszcz? (powrt do natury !!!

Ka?dy hodowca pszcz? chcia?by mie? zdrowe i silne pszczo?y.
Po d?ugoletnich testach stwierdzi?em ?e najlepszym rozwi?zaniem zdrowej pasieki jest nie stosowanie ?rodkw chemicznych.
Stosuj? kilka prostych zabiegw,mo?e wi?za? si? to z utrat? ula w pasiece, nie bjcie si? ,mo?ecie za to zyska? zdrowe i silne rodziny.
Kilka prostych przyk?adw:
1 Czyste dennice-raz w miesi?cu czy?ci? dennice zajmie to kilka minut przy ulu
2 wa?ne:likwidacja starych czarnych plastrw (zast?powa? dobr? i ?wie?? w?z?)
3 nie stosowa? ?adnej chemii,?adnych kwasw chyba ?e w nag?ych wypadkach.
4 pszczo?y hodowa? na otwartych dennicach w zimie i w lecie.
5 produkowa? w?asne matki.

Co do stosowania ?rodkw chemicznych,podziel? si? z wami wra?eniami o truciu pszcz? kwasami.
Po zastosowaniu jakichkolwiek kwasw w ulu reakcja odporno?ciowo-obronna organizmu pszco?y wywo?uje brak odporno?ci na patogeny,
bakterie i wirusy.
Takson monofiletyczny dziedziczenie cech na brak odporno?ci organizmu apomorficznej dziedziczonej po przodkach.
A wi?dz stosowane toksyny po dostaniu si? do organizmu pszcz? w okre?lonej dawce powoduj? niekorzystne zaburzenia,
trucizny dzia?aj? gwa?townie lub s? gromadzone przez organizm,wynikiem czego wyst?pi? sta?e i niekorzystne zmiany prowadz?ce do ?mierci.
Ka?dy zwi?zek chemiczny w odpowiednim st??eniu b?dzie odk?adany w organizmie pszcz?.
Mo?e pojawi? si? wywo?a? bodziec blokowania receptorw prowadz?cy do zaburze? pracy r?nych uk?adw uniemo?liwiaj?cych prawid?owe funkcjonowanie organizmu.
Mo?e rwnie? pojawi? si? upo?ledzenie czynno?ci uk?adu nerwowego i mi??niowego wynikiem czego jest powolna agonia organizmu,
czyli niewydolno?? uk?adu kr??eniowo-odporno?ciowego pszcz? na koniec przedwczesna ?mier?.
 • marolo
 • marolo Avatar
 • Offline
 • Pocz?tkuj?cy Bzykacz
 • Posty: 1
 • Oklaski: 0
Ostatnio zmieniany: 6 lata 3 miesiąc temu przez marolo.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Selektywna walka z paso?ytem roztoczem varroa 6 lata 3 miesiąc temu #251

i tym sposobem sypnie nam si? ca?a pasieka za rok.... po zimowli....
 • Piotr Gierula
 • Piotr Gierula Avatar
 • Offline
 • Moderator
 • Posty: 87
 • Thank you received: 3
 • Oklaski: 1
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
 • Strona:
 • 1
Time to create page: 0.078 seconds

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprz?t i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.