e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Sprz?t i surowce pszczelarskie

Kategorie potomne

Ule (3)

Zwierz?ta, ptaki, owady wszystkie ?yj?ce na tym ?wiecie stworzenia, tworz?, podobnie jak cz?owiek swoje domy. Oczywi?cie r?ni? si? one pomi?dzy sob?, s? rwnie? wyj?tkowe i specyficzne. Cz?sto to rwnie? i cz?owiek pomaga swoim r?koma budowa? karmniki czy nory, ktre w okresie p?niejszym s? zasiedlane w?a?nie przez zwierz?ta.

Na specjaln? uwag? zas?uguj? jednak ule. W rzemio?le pszczelarskim jest to konstrukcja najcz??ciej drewniana, ktra wykorzystywana jest do hodowli pszcz?. C? ponadto to? Te, ktre budowane s? przez ludzi musz? zapewnia? odpowiednie warunki do ?ycia pszcz?, a zatem musz? by? dostosowane do potrzeb samych pszcz?.

Ule powinny rwnie? zapewnia? ?atwy dost?p pszczelarzowi, a do tego w taki sposb, aby same pszczo?y by?y jak najmniej niepokojone przez pszczelarza.

Ponadto, ule, ktre poustawiane s? wok? siebie na jednym terenie s? nazywane pasiek?. Wsp?cze?nie mo?na je najcz??ciej zobaczy? na terenach, na ktrych rozwin??y si? o?rodki agroturystyczne oraz na ktrych dba si? o naturalne walory przyrody, czyste ekologicznie.

Zobacz wpisy...

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.